DUYURULAR- Yaka Kartları -        - Salon Teknik Ekipmanı -         - Katılım Belgesi -           - Davet Mektubu -            - Konaklama -
Ana Tema: Yabancı Dil Öğretmeni Yetiştirme

Milli Eğitim Bakanlığı'ından Davetli Konuşmacılar

Doç. Dr. Semih AKTEKİN - Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü
Dr. Cem GENÇOĞLU - Temel Eğitim Genel Müdürü
Mustafa ALTINSOY - Sivas Milli Eğitim Müdürü

Türkiye'de yabancı dil öğretim politikaları (MEB, YÖK) ve CEFR ile uyumu

Prof. Dr. Dinçay Köksal - Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Prof. Dr. Mehmet Demirezen - Ufuk Üniversitesi
Prof. Dr. Gölge Seferoğlu - Ortadoğu Teknik Üniversitesi

Yabancı dil öğretmeni ve yabancı dil öğretmeni yetiştiren öğretim elemanlarının yeterlilikleri

Prof. Dr. Arif Sarıçoban - Selçuk Üniversitesi
Prof. Dr. Ayten Genç - Hacettepe Üniversitesi
Prof. Dr. Arda Arıkan - Akdeniz Üniversitesi
Doç. Dr. Oya Büyükyavuz - Süleyman Demirel Üniversitesi

Okul deneyimi ve öğretmenlik uygulaması çalışmaları ve aday öğretmenlik süreci

Doç. Dr. Nalan Kızıltan - Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Doç. Dr. Recep Şahin Arslan - Pamukkale Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Ayfer Su Bergil - Amasya Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Dilek İnal - İstanbul Üniversitesi

Yabancı dil öğretmeni yetiştirme ve istihdamında planlama ve değerlendirme çalışmaları

Prof. Dr. Abdülvahit Çakır - Gazi Üniversitesi
Prof. Dr. Paşa Tevfik Cephe  - Gazi Üniversitesi
Doç. Dr. Gonca Yangın  - Gazi Üniversitesi

Yabancı dil eğitiminde materyal geliştirmede yenilikçi ICT uygulamaları

Doç. Dr. Selami AYDIN - Balıkesir Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Arif Bakla - Cumhuriyet Üniversitesi

Uluslararası hareketliliğin öğretmen eğitimindeki yeri

Doç. Dr. Aysun Yavuz - Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Doç. Dr. Dursun Ali Aykıt - Cumhuriyet Üni. Erasmus P. Kurum Koordinatörü
Abdullah Şahin - Ulusal Ajans Uzmanı

 


-   5. Ulusal Yabancı Dil Eğitimi Kurultayı 12-13 Ekim 2017 tarihleri arasında Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü ev sahipliğinde, Sivas'ta, Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Konferans Salonu'nda  gerçekleştirilecektir.

Kurultay Programı için Tıklayınız.