Create your own web pages in minutes...
Create your own web pages in minutes...
10. ULUSAL SINIF ÖĞRETMENLİĞİ EĞİTİMİ SEMPOZYUMU
5 - 7  MAYIS 2011
Kabul edilenler içerisinden 30 bildiri, e-İJER dergisinde yayınlanacaktır.

Katılım Belgesi

Toplantıya kayıt yaptıran tüm katılımcılara, katılım belgeleri verilecektir. Katılım belgelerini kayıt masasından almanız gerekmektedir.

DUYURULAR


- Yaka Kartları -        - Salon Teknik Ekipmanı -         - Katılım Belgesi -           - Davet Mektubu -            - Konaklama -
5. Ulusal Yabancý Dil Eðitimi Kurultayý 12-13 Ekim 2017 tarihleri arasýnda Cumhuriyet Üniversitesi Eðitim Fakültesi Yabancý Diller Eðitimi Bölümü ev sahipliðinde, Sivas'ta, Cumhuriyet Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi Konferans Salonunda gerçekleþtirilecektir.
 
Kurultay programı için tıklayınız.