12 EKİM 2017 İLAHİYAT FAKÜLTESİ KONFERANS SALONU
 9.00 -10.00: Kayıt
10.00–10.45: Açılış
10.45-12.00: Milli Eğitim Bakanlığı’ndan Davetli Konuşmacılar
Doç. Dr. Semih Aktekin - Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü
Dr. Cem Gençoğlu - Temel Eğitim Genel Müdürü
Mustafa Altınsoy - Sivas Milli Eğitim Müdürü
 
12.30–14.00: Öğle Yemeği (Personel Yemekhanesi Çok Amaçlı Salon)
14.00-15.15: Türkiye'de Yabancı Dil Öğretim Politikaları (MEB, YÖK ve CEFR)
Prof. Dr. Abdülvahit Çakır (Oturum Başkanı)
Prof. Dr. Mehmet Demirezen - Ufuk Üniversitesi
Prof. Dr. Dinçay Köksal - Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Prof. Dr. Gölge Seferoğlu - Ortadoğu Teknik Üniversitesi
 
15.15-15.30: Kahve Molası
15.30-17.00: Yabancı Dil Öğretmeni ve Yabancı Dil Öğretmeni Yetiştiren Öğretim Elemanlarının Yeterlilikleri
Prof. Dr. Mehmet Demirezen (Oturum Başkanı)
Prof. Dr. Arif Sarıçoban - Selçuk Üniversitesi
Prof. Dr. Ayten Genç - Hacettepe Üniversitesi
Prof. Dr. Arda Arıkan - Akdeniz Üniversitesi
Doç. Dr. Oya Büyükyavuz - Süleyman Demirel Üniversitesi
  
13 EKİM 2017 İLAHİYAT FAKÜLTESİ KONFERANS SALONU
 9.00 - 10.30: Okul Deneyimi ve Öğretmenlik Uygulaması Çalışmaları ve Aday Öğretmenlik Süreci
Prof. Dr. Gölge Seferoğlu (Oturum Başkanı)
Doç. Dr. Nalan Kızıltan - Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Doç. Dr. Recep Şahin Arslan - Pamukkale Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Ayfer Su Bergil - Amasya Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Dilek İnal - İstanbul Üniversitesi
 
10.30-10.45: Kahve Molası
10.45–12.00: Yabancı Dil Öğretmeni Yetiştirme ve İstihdamında Planlama ve Değerlendirme Çalışmaları
Prof. Dr. Dinçay Köksal (Oturum Başkanı)
Prof. Dr. Abdülvahit Çakır - Gazi Üniversitesi
Prof. Dr. Paşa Tevfik Cephe  - Gazi Üniversitesi
Doç. Dr. Gonca Yangın  - Gazi Üniversitesi
 
12.30–14.00: Öğle Yemeği (Personel Yemekhanesi Çok Amaçlı Salon)
14.00– 14.50: Yabancı Dil Eğitiminde Materyal Geliştirmede Yenilikçi ICT Uygulamaları
Prof. Dr. Arda Arıkan (Oturum Başkanı)
Doç. Dr. Selami Aydın - Balıkesir Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Arif Bakla - Cumhuriyet Üniversitesi
 
14.50 -15.00: Kahve Molası
15.00 – 16.15 Uluslararası Hareketliliğin Öğretmen Eğitimindeki Yeri
Prof. Dr. Ayten Genç (Oturum Başkanı)
Doç. Dr. Aysun Yavuz - Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Doç. Dr. Dursun Ali Aykıt - Cumhuriyet Üniversitesi Erasmus+ Kurum Koordinatörü
Abdullah Şahin - Ulusal Ajans Uzmanı
 
16.15-16.30: Kahve Molası
16.30-17.30: Sonuç Bildirgesinin Hazırlanması  (Paralel  Oturumlar)
Oturum başkanlarının başkanlığında panelistler ve katılımcılar herbir oturum için bir salonda toplanıp ilgili oturumun sonuç bildirgesi hazırlayacaklardır. Herbir oturum için ayrılmış salonda ilgili oturumun başkanı, panelistler ve o oturuma katılmak isteyen katılımcılar olacaktır.